Kraków

13-15 października 2017 r. Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 w Krakowie