Drużyna

Drużyna

Konwent Imladris organizuje dla Was krakowska ekipa powołana do realizacji tego ambitnego zadania, złożona z ludzi dojrzałych i bardzo doświadczonych w organizacji imprez, w szczególności konwentów.

 

 Rynvord Koordynator główny – Radosław „Rynvord” Polański (imladris@imladris.org.pl)

 Tarq Z-ca koordynatora głównego – Grzegorz „Tarquill” Traczuk (imladris@imladris.org.pl)

 Hassan Fundacja „Historia Vita” – Paweł „Hassan” Ścibiorek (pawel.scibiorek@historiavita.pl)

 

Zespół ds. programu (program@imladris.org.pl)

Yoshiko Szef zespołu – Paulina „Yoshiko” Lis

Sophie Paulina „Sophie” Markiewicz [z-ca szefa zespołu]

Nelek Daniel „Nelek” Wójtowicz [gry bitewne]

Wacu Wojciech „Wacu” Dębiak [gry planszowe]

emil Emil „Impus” Bularz [prelekcje i panele dyskusyjne]

J Jeremi „J” Kurelski [prelekcje i panele dyskusyjne]

Błażej Błażej Kardyś [konkursy, sklepik konwentowy]

missing Pan Roman [prelekcje i panele dyskusyjne]

 

Zespół ds. promocji (media@imladris.org.pl)

Szef zespołu –vacat

marysia Marysia Ruchała [social media]

Mściwy Mikołaj „Mściwy” Mściwujewski [grafika, DTP]

missing Michał „Puszek” Cieszyński [partnerzy medialni]

 

Zespół ds. sponsorów i wystawców (sponsoring@imladris.org.pl)

Smreq Bartosz „Smreq” Smreczyński

Aga Agnieszka Filipiak [z-ca szefa zespołu]

 

Zespół ds. logistyki (imladris@imladris.org.pl)

Eru Szef zespołu – Elżbieta „Chiru” Farkas

Tolkien Piotr „Tolkien” Leśniak [z-ca szefa zespołu]

Vampaj Jakub „Vampaj” Kumecki [medycy, patrol konwentowy]

Nelek Daniel „Nelek” Wójtowicz [przedpłaty]

Socek Dominik „Socek” Długajczyk [sprzęt multimedialny]

emil Emil „Impus” Bularz [transport]

 

Zespół ds. finansów (imladris@imladris.org.pl)

Tarq Grzegorz „Tarquill” Traczuk